Silver Medal 2019

88 Points

Nankai Shochu

Machida Syuzo

Tasting Notes